snss

บริหารจัดการอาคาร: ขั้นตอนการแวคคั่ม หรือการทำแอร์เป็นระบบสุญญากาศ และข้อดีที่ควรรู้

บริหารจัดการอาคาร: ขั้นตอนการแวคคั่ม หรือการทำแอร์เป็นระบบสุญญากาศ และข้อดีที่ควรรู้ ในบางครั้งเมื่อแอร์มีปัญหา ช่างซ่อมมักจะมีการเติมน้ำยาให้เสมอๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำยาแอร์จะไม่สลายตัวและสามารถไหลเวียนใช้อยู่ในแอร์ไปเรื่อยๆ หากไม่เกิดการรั่วซึม เราจะพาไปดูว่าทำไมต้องทำให้ระบบแอร์เป็นสุญญากาศ (แวคคั่มระบบ) ก่อนการเติมน้ำยาแอร์ และการเติมน้ำยาในแอร์นั้นเป็นอย่างไร

คุณภาพระดับโลก ! อาหารสายยาง สูตรอาหารปั่นผสมทางสายยาง !

คุณภาพระดับโลก ! อาหารสายยาง สูตรอาหารปั่นผสมทางสายยาง ! อาหารสายยางที่ทางโรงพยาบาลใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง มีรูปแบบเป็นของเหลว